Dnevni red VIII sjednice Sudskog Savjeta

Su.R.br. 540/2011

Podgorica, 23.06.2011.godine

 

            Na osnovu člana 83 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl.list CG" br. 13/08), sazivam

 

VIII SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA

za 01.07.2011.godine sa početkom u 13,00 časova

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

 

D N E V N I    R E D

 

1. Usvajanje zapisnika sa   VII sjednice, održane 03.06.2011. godine;

2. Prestanak funkcije Nikole Tomića, sudije Privrednog suda u Podgorici, zbog ispunjavanja uslova za starosnu penziju;

3. Prestanak funkcije Suljević Rafeta, sudije Osnovnog suda u Rožajama, na lični zahtjev;

4. Imenovanje Komisije za izbor;

5. Formiranje Komisije za praćenje realizacije ICT Strategije pravosudja 2011-2014;

6. Predlog Pravilnika za izmjenu Pravilnika o orjentacionim mjerilima za odredjivanje potrebnog broja sudija i ostalih zaposlenih u sudu;

7. Tekuća pitanja.

 

 Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta.

 

 

PREDSJEDNIK,

Vesna Medenica


Ostale informacije