Dnevni red za V sjednicu Sudskog savjeta

Su.R.br.242/2011

Podgorica, 24.03.2011.godine

 

            Na osnovu člana 83 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl.list CG" br. 13/08), sazivam

 

V SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA

za 31.03.2011.godine sa početkom u 14,00 časova

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

 

D N E V N I    R E D

 

1. Usvajanje zapisnika sa   II, III i IV sjednice, od 08.02, 15.02.i 24.03.2011. godine;

2. Davanje mišljenja  na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu;

3. Davanje mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima;

4. Davanje mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika;

5. Zauzimanje stava po pritužbi  Svetlane Vujanović, sudije Apelacionog suda CG.

6. Izvještaj o radu za 2010. godinu;

7. Izbor jednog sudije Višeg suda u Bijelom Polju, po jednog sudije osnovnih sudova u Kotoru i Cetinju i dvoje sudija Osnovnog suda u Nikšiću;

8. Tekuća pitanja.

 

 Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta.

 

PREDSJEDNIK,

Vesna Medenica


Ostale informacije