DRUGI FORUM O VLADAVINI PRAVA ZA JUGOISTOČNU EVROPU

Beograd, 6 i 7 mart 2015.godine

Predsjednik Sudskog savjeta prof.dr Mladen Vukčević prisustvovaće Drugom Forumu o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu organizuje AIRE Centar iz Londona i Civil Rights Defenders.

Na Forumu će se promovisati primjena Evropske konvencije o ljudskim pravima, jačati regionalna saradnja razvojem vladavine prava i ljudskih prava kroz diskusije i otvorene dijaloge sa sudijama Evropskog suda za ljudska prava.

Učesnici Drugog foruma će biti predstavnici vrhovnih i ustavnih sudova zemalja u okruženju, brojni predstavnici institucija i organa koji se odnose na pravosudje, kao i predstavnici nevladinog sektora.

Ostale informacije