ENCJ Generalna skupština

Hag, 04-05.jun 2015.godine

03. 06. 2015.

Predsjednik Sudskog savjeta, prof. dr Mladen Vukčević, prisustvovaće  sjednici Generalne skupštine ENCJ, koja se održati 04 i 05 juna u Hagu, Holandija.
 
          Tema dvodnevnog sastanka će biti “ Unapređenje efikasnih sistema pravosuđa”, te poboljšanje pravosudnih sistema i rada sudskih savjeta. Program predviđa održavanje dvije radne sesije, koje će se odnositi na “Nezavisnost i odgovornost” i “ Efikasnost i kvalitet” u radu pravosudnih sistema.
 
 
 

Ostale informacije