I Konferencija sudija

05. 03. 2012.

Su. R. br.73/2012
 Podgorica, 29.02.2012.godine
 
          Na osnovu člana 9. stav 2. i člana 8. st. 1.  Zakona o Sudskom savjetu ("Sl.list CG" , br. 13/08 i  br. 39/11 ), sazivam
 
 
 
 I KONFERENCIJU SUDIJA
za petak 16.03.2012. godine, sa početkom u 14,00 časova
 
 
            Sjednica će se održati u Podgorici,  u  KIC  "Budo Tomović" .
 
          Za sjednicu predlažem sledeći:
 
 
DNEVNI RED
 
1. Izbor Radnog predsjedništva;
2. Izbor  zapisničara;
3.Usvajanje zapisnika sa prethodne Konferencije sudija od 01.10.2011.godine;
4. Izmjena i dopuna Poslovnika o načinu rada i  odlučivanja  Konferencije sudija;
5. Izmjena Kodeksa sudijske etike;
6. Izbor članova Sudskog savjeta;
7. Tekuća pitanja.
 
Prisustvo  sjednici  je obavezno, sa sudijskom togom. 

PREDSJEDNIK,
Vesna Medenica

Ostale informacije