I SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Su. R.br.20/2013
Podgorica, 25.03.2013. godine
 
 
           Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta( "Sl.list CG br.57/11), sazivam
 
 
 
I SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 29.03.2013. godine, sa početkom  u 13,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći:
 
D N E V N I    R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa sjednice održane dana 31.12.2012.godine;
2. Davanje mišljenja na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika;
3. Usvajanje Plana revizije za 2013 godinu Odjeljenja za unutrašnju reviziju;
4. Usvajanje Vodiča za pristup informacijama u posjedu Sudskog savjeta i Internog pravila o postupku primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama u Sekretarijatu;
5. Nacrt Godišnjeg izvještaja za 2012 godinu;
6. Inicijativa za izmjenu i dopunu odredbi Poslovnika Sudskog savjeta;
7. Izvještaj o realizaciji budžetskih sredstava potrošačke jedinice "Sudstvo" za 2012 godinu;   
8. Tekuća pitanja.
          Sjednica će se  održati u sali Sudskog savjeta  (ul. Miljana Vukova bb. stara zgrada SDK-a).
 
PREDSJEDNIK
Vesna Medenica
 

Ostale informacije