I SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 61/15), sazivam
 
 I SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 21.01.2016. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I   R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa  XXXII i XXXIII sjednice, održanih dana 25.12.2015 i 30.12.2015.godine;
2. Saglasno članu 33 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl. list CG", br. 13/08 i 39/11, 31/12, 46/13 i 51/13), obavljanje razgovora sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor dvoje sudija Osnovnog suda u Podgorici
3. Prigovor Vukmanović Radovana, advokata iz Ulcinja, izjavljen na odluku Sudskog savjeta broj 01-170/15-2 od 03.12.2015.godine
4. Odredjivanje mentora iz reda sudija koji ispunjavaju uslove iz člana 33 stav 1 i 2 Zakona o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.
5.  Tekuća pitanja.

 Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
                                                                                                                                                               PREDSJEDNIK
 
prof. dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije