II SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

 Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta( "Sl.list CG br.57/11 i 17/13), sazivam
 
 
 II SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 22.01.2014. godine, sa početkom  u 14,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći:
 
D N E V N I    R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa sjednica održanih dana 27.12.2013 i 03.01.2014. godine;
2. Izmjena Poslovnika Sudskog savjeta;
3. Odredjivanje mjerila za nestručno i nesavjesno obavljanje sudijske funkcije propisano članom 33 e Zakona o sudovima  (Sl.list CG br. 5/02;49/04; 22/08; 39/11; 46/13 i 48/13)
- koji je to nekvalitet u značajnoj mjeri, te kvantitet ?;
- koliko je značajno prekoračen zakonom utvrđeni rok za izradu odluka u većem broju predmeta i koji je to veći broj predmeta?;
4. Predstavke;
5. Tekuća pitanja.
Sjednica će se  održati u sali Sudskog savjeta  (ul. Miljana Vukova bb. stara zgrada SDK-a).
 
 
PREDSJEDNIK
Vesna Medenica s.r.

Ostale informacije