II Sjednica Sudskog savjeta

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
II SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 18.07.2014. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I       R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa I sjednice Sudskog savjeta, održane dana 04.07.2014. godine;

2. Saglasno članu 33 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl. list CG", br. 13/08 i 39/11, 31/12, 46/13 i 51/13), obavljanje razgovora sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor:

- jednog sudije Apelacionog suda Crne Gore;
- predsjednika Osnovnog suda u Nikšiću;
- jednog sudije Višeg suda u Podgorici;
- jednog sudije Osnovnog suda u Podgorici;
- jednog sudije Osnovnog suda u Kotoru;
- dvoje sudija Osnovnog suda u Baru i
- jednog sudije Osnovnog suda u Kotoru.

3. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
 
                                                                                                         PREDSJEDNIK
Prof. dr Mladen Vukčević s.r.

Ostale informacije