II SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
  II SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 5.02.2015. godine, sa početkom u 14,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I       R E D
 
1.Usvajanje zapisnika sa I sjednice, održane dana 15.01.2015.godine;
2. Saglasno članu 33 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl. list CG", br. 13/08 i 39/11, 31/12, 46/13 i 51/13), obavljanje razgovora sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor:
-  dvoje sudije Vrhovnog suda CG;
- dvoje sudija Višeg suda u Podgorici;
3. Donošenje Plana rješavanja stambenih potreba sudija
4. Odlučivanje po prigovoru Pajović Stanojke, sudije Osnovnog suda u Nikšiću na odluku Dp.br.4/14 od 19.12.2014. godine;
5. Predstavnke;
6. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
                                                                                                                                                                           PREDSJEDNIK
 
prof. dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije