II SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 61/15), sazivam
 
 II SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 27.01.2016. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I       R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa I sjednice, održane  21.01.2016.godine
2. Izbor dvoje sudija Osnovnog suda u Podgorici
3. Predstavke
4.  Tekuća pitanja

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PREDSJEDNIK
 
prof. dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije