II SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore” 61/15), sazivam
 
II  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za  20. 02. 2017. godine, sa početkom u 14,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I      R E D
 
  1. Usvajanje zapisnika sa I  sjednice održane  23.01.2017.godine
  2. Izvještaj o realizaciji budžetskih sredstava za 2016. godinu
  3. Aktivnosti oko izrade Godišnjeg izvještaja o radu za 2016.godinu
  4. Usvajanje prosječnih mjerila kvantiteta rada sudija
  5. Odredjivanje Vijeća za ocjenjivanje sudija
  6. Predstavke
  7. Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. Stara zgrada SDK).
PREDSJEDNIK
dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije