II SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

24. 09. 2012.

Su. R.br.211/2012
Podgorica, 19.09.2012. godine
 
 
 
          Na osnovu člana 20 i 21 Zakona o Sudskom savjetu  ("Sl. list CG"  br. 13/08 i 39/11),  sazivam
 
 
II SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 24.09.2012. godine, sa početkom  u 13,30 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći:
 
D N E V N I    R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa I sjednice održane dana 15.06.2012.godine;
2. Davanje mišljenja na Pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji  viših sudova u Podgorici i Bijelom Polju;
3. Zahtjev Atifa Adrovića za ponavaljenje postupka okončanog Odlukom Su. R. br. 1577/09 od 11.11.2009. godine;
4. Izbor člana Koordinacionog odbora Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije;
5. Prestanak funkcije  Nebojši Goluboviću, sudiji Osnovnog suda u Podgorici;
6. Prestanak funkcije Slađani Čabarkapi, sudiji Privrednog suda u Podgorici;
7. Izbor jednog sudije Višeg suda u Podgorici i dvoje sudija Osnovnog suda u Kotoru;
8. Raspisivanje slobodnih sudijskih mjesta;
9. Tekuća pitanja.
          Sjednica će se  održati u sali Sudskog savjeta  (ul. Miljana Vukova bb. stara zgrada SDK-a).
 
PREDSJEDNIK
Vesna Medenica
 

Ostale informacije