III Konferencija sudija

Na osnovu člana 9. stav 2. i člana 86.c  Zakona o Sudskom savjetu ("Sl.list CG" , br. 13/08 i  br. 39/11 ), sazivam
 
 
 
 III KONFERENCIJU SUDIJA

 
za subotu 01.10.2011. godine, sa početkom u 12,00 časova
 
 
 
            Sjednica će se održati u Kolašinu u sali Centra za kulturu.
 
            Za sjednicu predlažem sledeći:
 
 
DNEVNI RED
 
1. Izbor Radnog predsjedništva;
2. Izbor  zapisničara;
3.Usvajanje zapisnika sa prethodne Konferencije sudija od 26.07.2008.godine;
4. Izbor Komisije za izbor predsjednika Komisije za praćenje primjene Etičkog  kodeksa sudija, iz reda članova Sudskog savjeta, koji nije iz reda sudija;
5. Izbor predsjednika Komisije za Etički kodeks sudija;
6. Proglašenje Komisije za Etički kodeks sudija;
7. Tekuća pitanja.
 
Prisustvo  sjednici  je obavezno, sa sudijskom togom.
 
 PREDSJEDNIK,
Vesna Medenica

Ostale informacije