III SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta( "Sl.list CG br.57/11 i 17/13), sazivam
 
 
III SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 24.02.2014. godine, sa početkom  u 13,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći:
 
D N E V N I    R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa sjednice održane 22.01.2014 godine;
2.  Izbor predsjednika Višeg suda u Podgorici i Osnovnog suda u Baru,  po jednog sudije Apelacionog suda CG, Višeg suda u Podgorici  i osnovnih sudova u Podgorici i Kotoru;
3. Prestanak funkcije  Irini Jakovljević, sudiji Osnovnog suda u Herceg Novom;
4. Raspisivanja oglasa za izbor predsjednika Privrednog suda u Podgorici i Bijelom Polju i osnovnih sudova u Podgorici, Nikšiću, Plavu, Rožajama i Kotoru;
5.Davanje mišljenja na broj utvrdjenih mjesta u  Pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Apelacionog suda CG i Osnovnog suda u Nikšiću;
6. Usvajanje Strateškog plana revizije za period 2014-2016 godine i Godišnjeg plana revizija Odjeljenja za unutrašnju reviziju za  2014. godinu;
7. Izvještaj o realizaciji budžetskih sredstava potrošačke jedinice Sudstvo za 2013 godinu;
8. Predstavke
9. Tekuća pitanja.
          Sjednica će se  održati u sali Sudskog savjeta  (ul. Miljana Vukova bb. stara zgrada SDK-a).
 
PREDSJEDNIK
Vesna Medenica, s.r.

Ostale informacije