III SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta( "Sl.list CG br.57/11 , 17/13 i 4/14), sazivam
 
III  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 23.07.2014. godine, sa početkom  u 14,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći:
 
 
 
D N E V N I    R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa druge  sjednice održane  18.07.2014 godine
2. Izbor jednog sudije Apelacionog suda CG, predsjednika Osnovnog suda u Nikšiću, jednog sudije Višeg suda u Podgorici, jednog sudije Osnovnog suda u Podgorici,  i po dvoje sudija osnovnih sudova u Kotoru i  Baru
3. Raspisivanje oglasa za izbor predsjednika Višeg suda u Bijelom Polju i predsjednika osnovnih sudova u Bijelom Polju i Danilovgradu
4. Predstavke
5. Tekuća pitanja
 
Sjednica će se  održati u sali Sudskog savjeta  (ul. Miljana Vukova bb. Stara zgrada SDK-a).
 
 
                                                                                           PREDSJEDNIK
                                                                                        prof.dr  Mladen Vukčević, s.r.

Ostale informacije