III sjednica Sudskog savjeta

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 10.02.2015. godine, sa početkom u 8,30 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I       R E D
 
1.Usvajanje zapisnika sa II sjednice, održane dana 05.02.2015.godine;
2. Izbor po dvoje sudija  Vrhovnog suda CG i Višeg suda u Podgorici;
3.  Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).

                                                                                                                                                                               
PREDSJEDNIK
 
prof. dr Mladen Vukčević,

Ostale informacije