III SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 61/15), sazivam
 
III SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 10.02.2016. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I   R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa II sjednice, održane  27.01.2016.godine
2. Saglasno članu 33 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl. list CG", br. 13/08 i 39/11, 31/12, 46/13 i 51/13), obavljanje razgovora sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor jednog sudije Privrednog suda u Podgorici
3. Otvorena pitanja povodom primjene Zakona o Sudskom savjetu i sudijama ( Sl.list CG br. “11/15 i 28/15”)
4. Davanje saglasanosti na broj utvrdjenih radnih mjesta u Pravilniku o izmjenama i  dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji I sistematizaciji Višeg suda u Podgorici I Su.br.101-2/15 od 26.10.2015.godine
5. Izvještaj o radu Komisije za Etički kodeks sudija za 2015.godinu
6. Predstavke
7. Tekuća pitanja

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PREDSJEDNIK
 prof. dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije