III SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore” 61/15), sazivam
 
III  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za  03. 03. 2017. godine, sa početkom u 13,30 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I      R E D
 
  1. Usvajanje zapisnika sa II  sjednice održane  20. 02. 2017.godine
  2. Nacrt Godišnjeg izvještaja Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2016.godinu
  3. Davanje mišljenja na Predlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Upravnog suda CG
  4. Prigovor Krstonijević Predraga,  sudije Osnovnog suda u Kotoru, izjavljen na  odluku Komisije za Ektički kodeks Ek.br. 17/16 od 21.12.2016.godine
  5. Inicijativa za prolongiranje primjene Zakona o pripravnicima u sudovima i tužilaštvu i  pravosudnom ispitu
  6. Obrazovanje Sektorske radne grupe
  7. Predstavke
  8. Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. Stara zgrada SDK).
PREDSJEDNIK
dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije