III SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

15. 10. 2018.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam
 
III SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 15.10.2018. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
 Za sjednicu predlažem sljedeći  
 
DNEVNI RED
 
 
1.Usvajanje zapisnika sa II sjednice, održane 14.09.2018. godine,
2.Donošenje odluke po internom oglasu broj 01-5271/18 od 30.07.2018. godine, za trajno dobrovoljno raspoređivanje sudija na slobodna sudijska mjesta u osnovnim sudovima u Baru, Beranama, Kotoru i Podgorici,
3.Prestanak funkcije Jeleni Vulović, sudiji Osnovnog suda u Podgorici,
4.Prestanak funkcije Veselinu Kljajiću, sudiji Suda za prekršaje u Bijelom Polju,
5.Prestanak funkcije Veselinu Došljaku, sudiji Suda za prekršaje u Bijelom Polju,
6.Raspisivanje internog oglasa za dobrovoljno trajno raspoređivanje sudija na 1 slobodno sudijsko mjesto u Osnovnom sudu u Podgorici i 2 slobodna sudijska mjesta u Sudu za prekršaje u Bijelom Polju,
7.Davanje mišljenja na predloge Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Apelacionog suda Crne Gore, Upravnog suda Crne Gore, Privrednog suda Crne Gore i Osnovnog suda u Cetinju, 
8.Analiza smjernica za obavljanje intervjua pri izboru sudija,
9.Odlučivanje po zahtjevu Centra za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu,
10.Odlučivanje po zahtjevu predsjednika Suda za prekršaje u Bijelom Polju,
11.Pritužbe,
12.Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se održati u kabinetu predsjednika Sudskog savjeta na II spratu (Ul. Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.

Ostale informacije