III sjednica Sudskog savjeta

02. 10. 2012.

Su. R.br.227/2012
Podgorica, 02.10.2012. godine
 
 
          Na osnovu člana 20 i 21 Zakona o Sudskom savjetu  ("Sl. list CG"  br. 13/08 i 39/11),  sazivam
 
 
III SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 02.10.2012. godine, sa početkom  u 15,00  časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći:
 
D N E V N I    R E D
 
1. Prestanak funkcije  Dragu Konataru, sudiji Višeg suda u Bijelom Polju;
2. Raspisivanje oglasa za izbor jednog sudije Višeg suda u Bijelom Polju.;
         
 
Sjednica će se  održati telefonskim putem.
 
PREDSJEDNIK
Vesna Medenica

Ostale informacije