Informacija

18. 02. 2019.

Obavještavamo zainteresovanu javnost, da je od danas 18. februara 2019. godine, u funkciji nova email adresa Komisije za etički kodeks sudija – eticka.komisija@sudstvo.me

Shodno zakonskim odredbama, na navedenu email adresu mogu se slati upiti kojim se traže mišljenja Komisije povodom pitanja ili dilema koja se odnose na povredu etičkog ponašanja i postupanja sudija.

Podsjećamo, da su Komisija za etički kodeks sudija i Komisija za etički kodeks državnih tužilaca, uz ekspertsku podršku Savjeta Evrope, kroz projekat “Odgovornost u pravosudnom sistemu”, zajednički pripremile i usvojile tri smjernice i to: Smjernice u odnosu na pitanje dozvoljene granice korišćenja naloga na društvenim mrežama sa aspekta profesionalne etike sudija i državnih tužilaca; Smjernice u odnosu na dozvoljene aktivnosti kojima se sudije/državni tužioci mogu baviti pored sudijske/tužilačke funkcije; i Smjernice u odnosu na pitanje učešća sudija i državnih tužilaca u političkim aktivnostima sa aspekta principa nezavisnosti i nepristrasnosti.

Iste možete naći na http://sudovi.me/sscg/komisija-za-eticki-kodeks/

Ostale informacije