Interni oglas

24. 01. 2017.

Na osnovu člana 56 stav 1 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl. list CG“, br. 11/15 i 28/15) i člana 42 i 43 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl .list CG“, 61/16), Sudski  savjet objavljuje
 
INTERNI OGLAS
 
  • za popunjavanje jednog sudijskog mjesta u Sudu za prekršaje u Budvi, dobrovoljnim premještanjem sudije iz jednog u drugi sud za prekršaje.
 
Prijava na interni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sekretarijata Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta - www.sudovi.me.
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 43 Poslovnika Sudskog savjeta, podnosi se Sudskom savjetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa.
 
Prijave se podnose na adresu Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
br. 01-182/17-5
Podgorica, 23.01.2017. godine
 
PREDSJEDNIK
dr Mladen Vukčević, s.r.

Ostale informacije