INTERNI OGLAS

19. 10. 2018.

Na osnovu člana 86 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list Crne Gore“, br. 11/15 i 28/15) i člana 42 i 43 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list CG“, br. 61/16), Sudski savjet objavljuje
 
INTERNI OGLAS
 
·     za popunjavanje jednog sudijskog mjesta u Osnovnom sudu u Podgorici, dobrovoljnim premještanjem sudije u sud istog ili nižeg stepena, i
·     za popunjavanje dva slobodna sudijska mjesta u Sudu za prekršaje u Bijelom Polju, dobrovoljnim premještanjem sudije u sud istog ili nižeg stepena.
 
Prijava na interni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sekretarijata Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta - www.sudovi.me.
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 43 Poslovnika Sudskog savjeta, podnosi se Sudskom savjetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa.
 
Prijave se podnose na adresu Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
Broj: 01-6403/18-40
Podgorica, 18.10.2018. godine
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.

Ostale informacije