ISPRAVKA INTERNOG OGLASA

19. 03. 2018.

Po obavljenom uvidu u tekst Internog oglasa za popunjavanje pet sudijskih mjesta u osnovnim sudovima, dobrovoljnim premještanjem sudije u sud istog ili nižeg stepena, objavljenog na web stranici Sudskog savjeta - www.sudovi.me., 12.03.2018. godine, ustanovljeno je da je došlo do omaške, pa se daje
 
ISPRAVKA
 
INTERNOG OGLASA
 
za popunjavanje pet sudijskih mjesta u osnovnim sudovima, dobrovoljnim premještanjem sudije u sud istog ili nižeg stepena
 
 
U tekstu Oglasa su izostavljeni sudovi u kojima će se vršiti popunjavanje slobodnih sudijskih mjesta i broj slobodnih mjesta, te se u tom dijelu Oglas ispravlja i to na način što se dodaje:
  • u Osnovnom sudu u Nikšiću dva sudijska mjesta,
  • u Osnovnom sudu u Podgorici jedno sudijsko mjesto,
  • u Osnovnom sudu u Bijelom Polju jedno sudijsko mjesto, i
  • u Osnovnom sudu u Kotoru jedno sudijsko mjesto.
 
Ostali dio teksta Oglasa ostaje nepromijenjen.
 
Rok za prijavu teče od objavljene ispravke.
 
Broj: 01-1394/18-2
Podgorica, 19.03.2018. godine
Sudski savjet
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.

Ostale informacije