IV SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

 Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta( "Sl.list CG br.57/11 i 17/13), sazivam
 
IV SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 27.03.2014. godine, sa početkom  u 14 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći:
 
D N E V N I    R E D
 
  1. Usvajanje zapisnika sa sjednice održane 24.02.2014 godine;
  2. Nacrt Godišnjeg izvještaja  za 2013.godinu;
  3. Izvještaj Centralne popisne komisije, sa stanjem na dan 31.12.2013.godine;
  4. Nacrt liste registraturnog materijala za izlučivanje;
  5. Prestanak funkcije Ranku Šćekiću, sudiji Osnovnog suda u Kotoru;
  6. Predstavke;
  7. Izmirivanje potraživanja prema Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija;
  8. Tekuća pitanja.
Sjednica će se  održati u sali Sudskog savjeta  (ul. Miljana Vukova bb. stara zgrada SDK-a).
 
PREDSJEDNIK
 Vesna Medenica

Ostale informacije