IV Sjednica Sudskog savjeta

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta( "Sl.list CG br.57/11 , 17/13 i 4/14), sazivam
 
IV  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 26.07.2014. godine, sa početkom  u 10,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći:
 
 
 
D N E V N I    R E D
1.  Usvajanje zapisnika sa trece  sjednice održane  23.07.2014 godine
2.  Izbor predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore
3.  Upućivanje Smailović Ibrahima, sudije Osnovnog suda u Podgorici u Ministarstvo pravde, na period od dvije godine
4.  Predlog budžetskih sredstava potrošačke jedinice SUDSTVO za 2015.godinu
5.  Predstavke
6.  Tekuća pitanja
 
Sjednica će se  održati u sali Sudskog savjeta  (ul. Miljana Vukova bb. Stara zgrada SDK-a).
 
 
                                                                                           PREDSJEDNIK
                                                                                        prof.dr  Mladen Vukčević,

Ostale informacije