IV SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

14. 03. 2017.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore” 61/15), sazivam

 
IV SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 14. 03. 2017. godine, sa početkom u 14,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I    R E D
 
  1. Imenovanje  člana Komisije za  normativnu djelatnost.
           Sjednica se održava telefonskim putem.
 

PREDSJEDNIK,
 
              dr Mladen Vukčević

Ostale informacije