IV SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Su. R.br.252/2012
Podgorica, 13.11.2012. godine
 
 
 
          Na osnovu člana 20 i 21  Zakona o Sudskom savjetu  ("Sl. list CG"  br. 13/08 i 39/11),  sazivam
 
 
 
IV SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 13.11.2012. godine, sa početkom  u 13,00 časova
 
 
D N E V N I    R E D
 
          1. Davanje mišljenja na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji  Višeg  suda u Bijelom Polju;
 
Sjednica će se  održati telefonskim putem.
 
         
PREDSJEDNIK
Vesna Medenica
 
 
 
 

Ostale informacije