IX SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

 Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta( "Sl.list CG br.57/11), sazivam
 
IX SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 27.12.2013. godine, sa početkom  u 13,30 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći:
 
D N E V N I    R E D
 
 
1. Usvajanje zapisnika sa sjednica održanih dana 13.09.2013. i 15.10.2013 godine;
2. Izbor predsjednika Apelacionog suda CG i po jednog sudije Apelacionog suda CG, Višeg suda u Podgorici i osnovnih sudova u  Plavu, Ulcinju i Herceg Novom;
3. Prestanak funkcije Rovčanin Miloradu, sudiji Višeg suda u Bjelom Polju;
4. Raspisivanje oglasa za upražnjena sudijska mjesta;
5. Privremeno upućivanje sudija u druge sudove;
5. Imenovanje Centralne popisne komisije;
6. Davanje mišljenja na broj utvrdjenih mjesta u  Pravilnicima o unutašnjoj organizaciji i sistematizaciji  osnovnih sudova u Baru, Nikšiću, Plavu, Ulcinju, i Podgorici;
7. Davanje mišljenja na Predlog izmjena i dopuna Sudskog poslovnika (Služeni list CG " br.26/11 i 24/12),
8. Plan redovnih sjednica za narednu godinu;
9. Izvještaj o radu Komisije za etički  kodeks sudija za 2013 godinu.
10. Predstavke;
11. Tekuća pitanja.
          Sjednica će se  održati u sali Sudskog savjeta  (ul. Miljana Vukova bb. stara zgrada SDK-a).
 
PREDSJEDNIK
Vesna Medenica,s.r.

Ostale informacije