IX sjednica Sudskog savjeta

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
IX  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 12. novembar  2014. godine, sa početkom u 14,00  časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I       R E D
  1. Usvajanje zapisnika sa VI , VII i VIII  sjednice Sudskog savjeta, održanih   dana  30.09., 01.1      0.,  i  07.10.2014. godine;
  2. Nacrt Pravilnika o načinu i kriterijumima za rješavanje  stambenih potreba sudija;
  3. Davanje mišljenja na broj utvrdjenih radnih mjesta u Predlogu Pravilnika o  unutrašnjoj org anizaciji i sistematizaciji Privrednog suda u Podgorici;
  4. Prestanak  funkcije Radu Perišiću, sudiji Osnovnog suda u Nikšiću;
  5. Prestanak funkcije Dragici Vujanović, sudiji Privrednog suda u Podgorici;
  6. Raspisivanje oglasa za izbor jednog sudije Osnovnog suda u Nikšiću;
  7. Dopis Višeg suda u Podgorici od 15.10.2014.godine
  8. Tekuća pitanja.
     
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
                                                                                                         
PREDSJEDNIK
 
prof. dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije