IX SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore” 61/15), sazivam
 
IX SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 18. 05. 2017. godine, sa početkom u 10,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I    R E D
 
  1. Prestanak funkcije Mariji Marinković, sudiji Apelacionog CG suda i donošenje rješenja za isplatu otpremnine
  2. Raspisivanje oglasa za izbor jednog sudije Apelacionog suda CG
  3. Imenovanje zamjenika članova Prvostepene i Drugostepene disciplinske komisije za javne izvršitelje
  4. Odredjivanje mentora iz reda sudija Suda za prekršaje u Podgorici
Sjednica se održava telefonskim putem.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PREDSJEDNIK,
 
              dr Mladen Vukčević

Ostale informacije