IZJAVA IZVRŠNOG ODBORA

EVROPSKE MREŽE PRAVOSUDNIH SAVJETA – ENCJ-a O SITUACIJI U POLJSKOJ

04. 07. 2018.

Izvršni odbor  ENCJ-a  pruža svoju potpunu podršku sudijama u Poljskoj u ovim teškim vremenima.
Prinudno, rano penzionisanje 27 sudija Vrhovnog suda, uključujući i predsjednicu Gersdorf, je dalji pokušaj da se sudstvo stavi pod kontrolom Vlade.

Imperativ je da vlade moraju poštovati nezavisnost pravosuđa. Demokratski sistem zasnovan na vladavini prava može jedino pravilno funkcionisati ako se osigura nezavisnost sudija. Štaviše, nezavisnost sudstva kritički je značajna za održavanje i jačanje međusobnog povjerenja između pravosudnih organa u EU.

Nezavisnost pravosuđa takođe igra centralnu i nepogrešivu ulogu u obezbjeđivanju poštovanja zakona EU.

Glas sudija mora da se čuje, ako su nezavisnost sudstva i vladavina prava ugroženi. Upravni odbor ENCJ-a podržava sudije Poljske koji ispunjavaju ovu dužnost.

Ostale informacije