Izlaganje predsjednika Sudskog savjeta

„Uloga predsjednika sudova u ostvarivanju principa nezavisnog i odgovornog pravosuđa“, Bijela, 26.jun 2017.godine
 
Uvaženi gosti,  predsjednici sudova, poštovane kolege,

dozvolite mi da se na početku zahvalim nosiocima i partnerima na Projektu „Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku”, sa ciljem unapređenja nezavisnosti i odgovornosti u pravosuđu i podrške sudskoj reformi u Crnoj Gori. Ovaj program se do sada sprovodio u različitim oblicima, a spisak učesnika i teme i ovog Seminara nagovještavaju nastavak uspješne realizacije. Poseban pečat daje činjenica da mi i naši partneri iz Savjeta Evrope ovih dana obilježavamo desetogodišnjicu članstva Crne Gore u ovoj najstarijoj Panevropskoj instituciji.

Ovo je prilika da se razgovara o svim problemima sa kojima se suočavaju nosioci sudijske funkcije, a samim tim i predsjednici sudova, u u sistemu koji se zasniva na novim evropskim standardima, gdje uloga suda i sudija poprima jedan drugačiji pristup u ostvarivanju temeljnog načela nezavisnosti i samostalnosti sudija i sudova.

Moderna organizacija funkcionisanja sudova iziskuje uvođenje savremenih metoda i tehnologija u obavljanju niza zadataka u procesu upravljanja sudom. Tanka je linija koja razdvaja menadžersku ulogu predsjednika sudova od njihovog sudskog dijela posla, a koja neće ugroziti težišni princip nezavisnosti. Organizacija “suda budućnosti”  nametaće  uvođenje i drugih stručnjaka, nepravnika u funkcionisanje suda, posebno u dijelu sprovođenja i upotrebe informaciono-komunikacionionih tehnologija, ali i u dijelu rukovođenja administracijom i finansijama.

Imajući sve ovo u vidu, obaveza Sudskog savjeta je da uz podršku partnera iz ovog  projekta, stvori uslove koji će olakšati ukupan rad i efikasnost sudova i sudija, da preduzme mjere za rješavanje otvorenih pitanja, u cilju ostvarivanja vladavine prava, posebno pružanjem podrške za nezavisnost, odgovornost i kvalitet pravosuđa. Jednom riječju, da obezbijedimo održavanje otvorenog i transparentnog sistema pravosuđa za dobrobit svih.

Poseban izazov koji nas očekuje, sadržan  u preporukama i privremenim mjerilima Evropske komisije, jeste uspješno okončanje postupka mjerenja složenosti predmeta u kojima postupaju sudije, kao i njihovo ocjenjivanje. Ocjenjivanje rada i mjerenje učinka u svakoj intelektualnoj aktivnosti je složeno pitanje, sa mnogim dilemama, možda ponekad i predrasudama, a naročito kada se ima u vidu da sudija odlučuje o najvećim dobrima čovjeka - dostojanstvu, slobodi, ugledu, imovini. To svjedoče  i poruke iz engleske pravne misli,  po kojoj sudija treba da je - više učen nego dosjetljiv, više poštovan nego omiljen i više obazriv nego samopouzdan.

Čini se da se najstroži standardi  postavljaju upravo za ovu granu vlasti, međutim, svi zajedno dodatnim naporima možemo pokazati da ćemo na sve zadatke i izazove dati adekvatne odgovore. Zato, moramo biti oni koji oblikuju vladavinu prava kao  demokratski stožer i vrijednost u svakom društvu.

Želim da istaknem da je nedavno u Parizu na Generalnoj skupštini Evropske mreže sudskih savjeta, usvojena Deklaracija o snazi i otpornosti pravde, u kojoj su upravo sadržani neki od postulata nezavisnosti pravosuđa, i citiram ih ovom prigodom. Postoji snažna potreba za fleksibilnim pravosudnim sistemima koji se mogu nositi sa  spoljnim pritiskom, dok u isto vrijeme imaju sposobnost prilagođavanja promjenljivim potrebama društva.  Poštovanje pravednih i nepristrasnih sudova, kao ključnih komponenti nezavisnog pravosuđa, izazov je u mnogim zemljama. Pravosuđa će se morati držati zajedno kako bi naglasila svoju  ulogu i položaj u čemu Sudski savjeti  imaju  ključnu ulogu.

U uvjerenju da ćemo biti jedna od država koja dosljedno sprovodi ove poruke, još jednom Vas pozdravljam i želim Vam uspjeh u radu.
 
dr MLADEN VUKČEVIĆ,
predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore

 


Ostale informacije