JAVNI OGLAS

26. 05. 2017.

Na osnovu člana 72 stav 1 i člana 73 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Službeni list Crne Gore“, br. 11/15 i 28/15) i člana 62 i 63 Poslovnika Sudskog savjeta („Službeni list Crne Gore“, br. 61/15, Sudski savjet objavljuje
 
 JAVNI OGLAS
 
Za  izbor jednog sudije Apelacionog suda Crne Gore.
Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene članom 37 i 38 stav 7 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.
 
Uz prijavu na oglas, kandidat dostavlja ličnu i radnu biografiju, kao i dokumenta propisana članom 64 Poslovnika Sudskog savjeta, u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 
Prijava na javni oglas podnosi se na obrascu koji je dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sekretarijata Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta www.sudovi.me.
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata podnosi se Sudskom savjetu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u “Službenom listu CG” i dnevnom listu “Pobjeda”.
         
 Prijava se podnosi na adresu Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
         
Broj: 01-3292-17
Podgorica, 19.05.2017. godine 
                                                                              SUDSKI SAVJET
                                                                             PREDSJEDNIK
 
                                                                        dr Mladen Vukčević, s.r.

Ostale informacije