JAVNI OGLAS

12. 03. 2018.

Na osnovu člana  72 stav 1 i 73 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i člana 45 i 46 Poslovnika Sudskog savjeta, Sudski savjet objavljuje:

 
JAVNI OGLAS
 
  • za izbor četiri sudije u višim sudovima.
 
 
Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene članom 37, članom 38 stav 6 i članom 72 stav 1 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.

Uz prijavu na oglas, kandidat dostavlja ličnu i radnu biografiju, kao i dokumenta propisana članom 46 Poslovnika Sudskog savjeta, u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijava na javni oglas podnosi se na obrascu koji je dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sekretarijata Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta www.sudovi.me.

Popunjena i potpisana prijava kandidata podnosi se Sudskom savjetu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u “Službenom listu CG” i dnevnom listu “Pobjeda”.
         
Prijava se podnosi na adresu Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.

broj: 01-1595/18
Podgorica, 08.03.2018. godine
                 
                                                                            
PREDSJEDNIK
                                                                     dr Mladen Vukčević, s.r.

Ostale informacije