JAVNI OGLAS

30. 04. 2018.

Na osnovu člana 45 stav 2 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list CG“, br. 11/15 i 28/15) i člana 45 i 46 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl.list CG“, br.61/15), Sudski savjet objavljuje
 
JAVNI OGLAS
 
  • za izbor 10 sudija osnovnih sudova
 
Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene članom 37 i članom 38 stav 2 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.
 
Uz prijavu na oglas, kandidat dostavlja dokumenta propisana članom 46 Poslovnika Sudskog savjeta, u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 
Prijava na javni oglas podnosi se na obrascu koji je dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta www.sudovi.me
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata podnosi se Sudskom savjetu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u „Službenom listu Crne Gore“ i dnevnom listu „Pobjeda“.
 
Prijava se podnosi na adresu Sudski savjet Crne Gore, Ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
broj:01-3197/18
Podgorica, 26.04.2018. godine
 
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.

Ostale informacije