JAVNI OGLAS

11. 01. 2019.

I
 
Na osnovu člana 37, 39 i 40 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list CG“, br. 11/15, 28/15 i 42/18) i člana 71 i 72 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl.list CG“, br.61/15), Sudski savjet objavljuje
 
JAVNI OGLAS
 
•           za izbor predsjednika Privrednog suda Crne Gore, 
•           za izbor predsjednika Višeg suda u Podgorici,
•           za izbor predsjednika Osnovnog suda u Baru,
•          za izbor predsjednika Osnovnog suda u Podgorici,
•          za izbor predsjednika Osnovnog suda u Kotoru,
•          za izbor predsjednika Osnovnog suda u Rožajama,
•          za izbor predsjednika Osnovnog suda u Plavu, i
•          za izbor predsjednika Osnovnog suda u Herceg Novom 
 
Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene čl. 37 i 39 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.
 
II
 
Na osnovu čl. 37, 38, 72 i 73 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list CG“, br. 11/15, 28/15 i 42/18) i člana 62 i 64 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl.list CG“, br.61/15), Sudski savjet objavljuje
 
JAVNI OGLAS
 
•           za izbor jednog sudije Vrhovnog suda Crne Gore, i
•           za izbor jednog sudije Višeg suda za prekršaje Crne Gore.
 
Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene članom 37 i članom 38 stav 5 i 8 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.
 
III
 
Na osnovu člana 37, 38, 56 i 61 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list CG“, br. 11/15, 28/15 i 42/18) i člana 45 i 46 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl.list CG“, br.61/15), Sudski savjet objavljuje
 
JAVNI OGLAS
 
•           za izbor 2 kandidata za sudiju Upravnog suda Crne Gore, i
•          za izbor 5 kandidata za sudije u sudovima za prekršaje
 
Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene članom 37 i članom 38 stav 1 i 4 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.
 
Uz prijavu na oglas, kandidat dostavlja dokumenta propisana članom 46 Poslovnika Sudskog savjeta, u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 
Prijava na javni oglas podnosi se na obrascu koji je dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta www.sudovi.me
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata podnosi se Sudskom savjetu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u „Službenom listu Crne Gore“ i dnevnom listu „Pobjeda“.
 
Prijava se podnosi na adresu Sudski savjet Crne Gore, Ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
Broj:01-8180/18-3
Podgorica, 24.12.2018. godine
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.
 
 

Ostale informacije