JAVNI OGLAS

16. 05. 2019.

Na osnovu 72 i 73 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list Crne Gore“, br. 11/15, 28/15 i 42/18) i člana 62 i 64 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list CG“, br. 61/16), Sudski savjet objavljuje
 
JAVNI OGLAS
 
  • za popunjavanje jednog sudijskog mjesta u Višem sudu u Bijelom Polju.
 
Prijava na javni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sekretarijata Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta - www.sudovi.me.
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 64 Poslovnika Sudskog savjeta, podnosi se Sudskom savjetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa.
 
Prijave se podnose na adresu Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
Broj: 01-2491/19-40
Podgorica, 13.05.2019. godine
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.
 
 
 

Ostale informacije