JAVNI OGLAS

28. 06. 2019.

Na osnovu člana 37, 39 i 40 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list CG“, br. 11/15, 28/15 i 42/18) i člana 71 i 72 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl.list CG“, br.61/15), Sudski savjet objavljuje
 
JAVNI OGLAS
 
 
•          za izbor predsjednika Osnovnog suda u Pljevljima,
 
 
Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene čl. 37 i 39 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.
 
Uz prijavu na oglas, kandidat dostavlja dokumenta propisana članom 72 Poslovnika Sudskog savjeta, u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 
Prijava na javni oglas podnosi se na obrascu koji je dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta www.sudovi.me
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata podnosi se Sudskom savjetu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u „Službenom listu Crne Gore“ i dnevnom listu „Pobjeda“.
 
Prijava se podnosi na adresu Sudski savjet Crne Gore, Ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
Broj:01-3801/19-16
Podgorica, 26.06.2018. godine
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.
 
 
 
 

Ostale informacije