Komisija za rješavanje stambenih potreba sudija

21. 09. 2015.

Na sjednici održanoj 18. 092015. godine Komisija za rješavanje stambenih potreba sudija saglasno članu 29 Pravilnika o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba sudija utvrdila je sljedeću RANG LISTU.

Ostale informacije