Komisija za rješavanje stambenih potreba sudija

19. 10. 2015.

Na sjednici održanoj 09. 10 2015. godine Komisija za rješavanje stambenih potreba sudija saglasno članu 29 Pravilnika o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba sudija ("Sl. list CG", br. 50/2014) i člana 14 Pravilnika o radu Komisije za rješavanje stambenih potreba sudija, je utvrdila sljedeću RANG LISTU.

Ostale informacije