Komisija za rješavanje stambenih potreba sudija

07. 02. 2019.

Na osnovu člana 13 Pravilnika o radu Komisije za rješavanje stambenih potreba sudija Komisija za rješavanje stambenih potreba sudija je na sjednici održanoj dana 25. 01. i 01. 02. 2019. godine, a po Oglasu za rješavanje stambenih potreba sudija broj 11-4-55/18 od 12. 10. 2018. godine sačinila sljedeću KONAČNU RANG LISTU

Ostale informacije