Konferencija na Kosovu

06. 12. 2011.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
 
 
 
Predstavnici Sudskog Savjeta CG  i Vrhovnog suda CG
na Konferenciji na Kosovu
 
 
 
            Zamjenik predsjednika Sudskog savjeta CG Radule Kojović i sudija Vrhovnog suda CG Branimir Femić,  na poziv predsjednika Sudskog savjeta Republike Kosova Envera Pecija prisustovali su Konferenciji o nezavinosti sudstva  koja je održana 03.decembra 2011. godine u Prištini .
            Teme  Konferencije su bile sudska nezavisnost i primjena Zakona o sudovima, izazovi koji se odnose na Sudski savjet,  Vrhovni sud  i sudsku administraciju.
            Pored predstavnika pravosudja regiona u radu Konferencije su učestvovali i predstavnici Evropske komisije na Kosovu, OEBS-a i ambasade SAD-a, kao i relevantnih medjunarodnih organizacija.
 
 
 
 
 
SEKRETARIJAT

Ostale informacije