Konferencija „Pravna politika i reforme pravosuđa u Crnoj Gori“

16 – 19. septembar 2015.godine u Bečićima

17. 09. 2015.

Predsjednik Sudskog savjeta prof. dr Mladen Vukčević prisustvovaće konferenciji „Pravna politika i reforme pravosuđa u Crnoj Gori“ koja se održava u Bečićima od 16. do 19. septembra 2015. godine. Konferenciju organizuje fondacija Konrad Adenauer. Cilj konferencije je da se poslanicima njemačkog saveznog i pokrajinskih paralamenata koji pripadaju CDU/CSU – poslaničkoj grupi, a koji će uzeti učešće na njoj, omogući da kroz dijalog sa predstavnicima nadležnih institucija steknu bolji uvid i informisanost o toku reformi u oblasti pravosuđa u Crnoj Gori. Predsjednik Vukčević će imati predavanje na temu „PRAVNI OKVIR IZBORA SUDIJA KAO SASTAVNI DIO REFORME PRAVOSUĐA U CRNOJ GORI“.

Ostale informacije