Konferencija sudija

Saopstenje za javnost

Na Konferenciji sudija održanoj 29.oktobra 2013.godine za članove Sudskog savjeta iz reda sudija izabrani su:

1. Radoje Orović, sudija Vrhovnog suda
2. Milić Medjedović, sudija Apelacionog suda
3. Nataša Božović, sudija Višeg suda u Podgorici


Dok je ize reda sudija osnovnih sudova izabrana Željka Jovović sudija Osnovnog suda u Podgorici
.

Ostale informacije