Konferencija sudija

27. 10. 2016.

Shodno članu 10 stav 2 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl. list Crne Gore, br. 11/15 i 21/15), predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore sazvala je KONFERENCIJU SUDIJA, koja će se održati u subotu, 29.10.2016. godine, u Kongresnoj sali Hotela „Avala“ u Budvi, sa početkom u 11.30h.
Na dnevnom redu Konferencije, između ostalog, naći će se izbor Radnog predsjedništva, kao i Predlog Poslovnika o radu Konferencije sudija.

Ostale informacije