NAJAVA PETNAESTE SJEDNICE

10. 10. 2017.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam
 
XV SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za srijedu, 11.10.2017. godine, sa početkom u 12,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
DNEVNI RED
 
  1. Usvajanje zapisnika sa XIII sjednice, održane 11. i 13.09.2017. godine, i telefonske sjednice Savjeta, održane 09.10.2017. godine;
  2. Utvrđivanje ocjena za dvoje kandidata za sudije za vrijeme inicijalne obuke na osnovu izvještaja Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i donošenje odluke o izboru za sudiju osnovnog suda i odluke o raspoređivanju sudija;
  3. Prestanak funkcije Smailović Ibrahimu, sudiji Osnovnog suda u Podgorici;
  4. Kandidovanje tema za obuku sudija i članova Komisija Sudskog savjeta;
  5. Zahtjevi sudija;
  6. Zahtjev nevladinog udruženja Zeleno srce – Green heart za partnerstvo u ekološkom sakupljanju kancelarijskog papira i EE otpada;
  7. Pritužbe;
  8. Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (Ul. Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).
 
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.

Ostale informacije