Najava XI sjednice Sudskog savjeta

Broj 01- 2074/16

            Podgorica, 11.04.2016. godine
 
                 
Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 61/15), sazivam


XI  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 14.04.2016. godine, sa početkom u 14,00 časova
 
            Za sjednicu predlažem sledeći
 

D N E V N I      R E D

 
 1. Usvajanje zapisnika sa X sjednice, održane 04.04.2016.godine

 2. Davanja mišljenja na Uredbu o kontroli mjera nadzora elektronskim putem

 3. Dopis Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija zaposlenih u sudovima i  tužilaštvu

 4. Dopis Komisije za normativnu djelatnost

 5. Podnesak Veselina Kljajića, sudije Suda za prekršaje u Bijelom Polju

 6. Predstavke

 7. Tekuća pitanja
           
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na II spratu (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
PREDSJEDNIK
Dr Mladen Vukčević, s.r.

Ostale informacije