Najava XIII sjednice Sudskog savjeta


            Podgorica, 24.05.2016. godine
 
                       
Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 61/15), sazivam
 
XIII  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA

Za 30.05.2016. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
            Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I      R E D
 
  1. Usvajanje zapisnika sa XII sjednice, održane 11.05.2016.godine
  2. Prestanak funkcije Aleksandri Krivokapić-Kuhar, sudiji Osnovnog suda u Herceg Novom
  3.  Prestanak funkcije Banda Rahmu, sudiji Osnovnog suda u Bijelom Polju
  4.  Aktivnosti oko implementacije BI (business intelligence) alata
  5.  Predstavke
  6. Tekuća pitanja
         
 Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na II spratu (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                  PREDSJEDNIK

                                                                                                                  dr Mladen Vukčević

Ostale informacije